• Phấn hoa ong 250g
  • Phấn hoa ong 250g
  • Phấn hoa ong 250g
  • 65,000 
  • Sản phẩm được con ong khai thác từ các loài hoa thiên nhiên của xứ xở nhiệt đới, được dùng làm thuốc phòng bệnh và bổ dưỡng sức khỏe đã có một lịch sử rất lâu đời.
  • Mua hàng
 • Phấn hoa ong 500g
  • Phấn hoa ong 500g
  • Phấn hoa ong 500g
  • 120,000 
  • Sản phẩm được con ong khai thác từ các loài hoa thiên nhiên của xứ xở nhiệt đới, được dùng làm thuốc phòng bệnh và bổ dưỡng sức khỏe đã có một lịch sử rất lâu đời.
  • Mua hàng